Ứng dụng này chỉ dành cho khách hàng được cấp thẻ thành viên. Xin vui lòng đăng nhập để sử dụng !

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán phí khám: Thanh toán tại Bệnh viện/Phòng Khám. Khách hàng đến thực hiện kiểm tra y tế tại Bệnh viện/Phòng khám đã đăng ký sẽ thanh toán phí khám trực tiếp với Bệnh viện/Phòng khám đó sau khi đã trừ đi % ưu đãi được hưởng.