Ứng dụng này chỉ dành cho khách hàng được cấp thẻ thành viên đã kích hoạt OTP và ưu đãi chỉ được áp dụng khi đặt lịch hẹn thành công. Xin vui lòng đăng nhập để sử dụng !
  • Tại sao chúng ta nên khám sức khỏe định kỳ ?
  • 04/01/2019

    Tại sao chúng ta nên khám sức khỏe định kỳ ?

    Khám sức khỏe định kỳ hay còn gọi là kiểm tra sức khỏe định kỳ, là việc kiểm tra sức khỏe để đánh giá tổng quan tình trạng sức khỏe của mỗi người theo khoảng thời gian 6 tháng 1 lần hay 1 năm 1 lần.